dekor
dekor
dekor
Lanu  ©  2013. Minden jog fenntartva.

Gyerek csoportok

Baba

LÉPÉSRŐL - LÉPÉSRE programok
A gyermekeknek szánt programjaimban tanulmányaimon túl, a legfrissebb kutatásokra és gyakorlati tapasztalataimra is támaszkodom. Az egyéni és csoportos mozgás programjaim komplex módon közelítenek a gyermekek fejlesztéséhez, fejlődéséhez.

A fejlesztő/fittségi programokban az életkori, alkati, mozgástani, idegrendszer érettségéből adódó adottságokat, fejlődési, fejlettségi szinteket feltérképezve és figyelembe véve a gyermekek egyéni és csoportos foglalkozásokon vehetnek részt. A foglalkozások közben minden esetben jelzem ha a csoportos munka mellett szükség van egyéni fejlesztésre is gyermekének fejlődésének megsegítése érdekében
Célom minden esetben az, hogy gyermekeik az egyéni terápiából és fejlesztő foglalkozásokból a csoportos foglalkozásokba (fittségi, élmény, stb…) kerülhessenek.

A gyermekeknek szánt csoportos foglalkozásokat már 1,5 hónapos kortól indítom, a fejlődési ütem és fejlettségi szintjük figyelembe vételével. Az alább felsorolt foglalkozások egymásra épülnek. A tápláló környezetben szórakoztató feladatok végzése közben a mozgástapasztalat által nyújtott lélektani és társas helyzetek illetve a motoros készségek tökéletesedése tovább támogatja a fokozott fejlődésnek indult érzelmi, intellektuális és szociális készségek kibontakozását, erősíti önbizalmukat, növeli tudásukat.
Amit a gyermek megtanul kiválóan alkalmazza majd otthonában a játszótéren az iskolában, osztályteremben, és az életben is egyaránt.

A babákkal való első találkozásom csoportos pl. szülés utáni tornán…, vagy egyéni formában pl. egyéni konzultáció... alkalmával történik.
A csoportos foglalkozás abban van segítségemre, hogy kötetlen formában is megfigyelhetem az alábbiakat:
a baba mozgását, viselkedését,
anya és gyermeke között zajlódó interakciót.
Az egyéni alkalmak pedig lehetőséget nyújtanak az édesanyával történő beszélgetésre és a fejlődés támogatására.

Linkek a témában:
a haptonómiáról: www.haptonomia.hu
perinatális szaktanácsadás: www.tanulmanyi.pk.elte.hu

Gyermekprogramjaimat korosztályos bontásban vehetik igénybe egyelőre 3 időszakra koncentrálva:
Manó csoportok 3-hó-tól 3 éves korig
Óvodás csoportok 3 éves kortól – 6/7 éves korig
Iskolás csoportok 6/7 éves kortól 12 éves korig

Manótorna I-II.

A Manótorna szabad, de vezetett mozgásos játék, mely mozgástani és idegrendszeri alapokra épített foglalkozás keretében zajlanak. A gyermekek életkorának megfelelően épülnek fel a mozgássorok elemei, melyek fejlesztik gyermekeik erejét, rugalmasságát, koordinációját és ügyességét....

A manótorna többek között az alábbi képességekre, készségekre koncentrál:
 1. egyensúly, testtudatosság, koordináció
 2. autonómia
 3. szülő-gyerek kommunikáció
 4. idegrendszer fejlődése
 5. ritmus
 6. fizikai erő, rugalmasság
 7. önkifejezés
 8. korai szocializáció
 9. együttműködés
 10. kihívások és az új helyzetek elfogadása
 11. fejlődő függetlenség
 12. büszkeség érzése a teljesítményekben
 13. előkészítése az óvodai csoportokba kerülésnek.
info
A programba való bejelentkezés e-mailben történik.

A torna lehetőséget nyújt, hogy gyermekeiket fejlődésük során pedagógiai és mozgásfejlesztői nézőpontból is folyamatosan figyelemmel kísérjem és szükség szerint egyéni terápiás lehetőséget javasoljak.
datum
Manó torna
I. 2-3 éves korosztály:

hétfő: 16:30 - 17:00
szerda: 10:00 - 10:45

Manó torna
II. 1-2 éves korosztály

szerda: 10:50 - 11:30
pitypang

A korai fejlesztésben részt vett gyerekeknek továbbra is fontos az aktív torna. Szülőknek segítséget nyújtok abban, hogyan segíthetik csemetéiket mozgásuk és autonómiájuk fejlődésében. Szükség szerint egyéni fejlesztési terv kidolgozását javaslom...
A manótorna csoportjaim 1-3 éves korig vehetik igénybe a foglalkozásra érkezők korcsoportos bontásban.

A mozgástani és idegrendszeri alapokra épített programban aktuális életkoruknak megfelelően épülnek fel a mozgás elemei, melyek fejlesztik gyermekeik erejét, rugalmasságát, koordinációját, ügyességét. A különböző mozgáshelyzetek sikeres megoldásaiban, az új helyzetek kipróbálása közben fejlődik önbizalmuk, alakul társas kapcsolatuk.

A foglalkozások keretében a tér változatos alakításával, sporteszközök segítségével szabad, de vezetett mozgásos játékra hívom a járni tudó legkisebbeket, melyben a fejlődésüknek megfelelő mozgásformák gyakorlása közben egyre ügyesebbekké, magabiztosabbakká válnak.

Szüleiknek folyamatos segítséget nyújtok abban, hogyan tudnak jelen lenni ebben a fontos, intenzív időszakban, és abban is, hogyan segíthetik csemetéiket mozgásuk és autonómiájuk fejlődésében. A torna lehetőséget nyújt, hogy gyermekeiket fejlődésük során pedagógiai és mozgásfejlesztői nézőpontból is folyamatosan figyelemmel kísérjem és szükség szerint egyéni terápiás lehetőséget javasoljak.

Azoknak a babáknak és gyermekeknek, akik terápiában vettek részt, továbbra is fontos az aktív torna, hogy megfelelően rendezzék mozgásukat, erősödjenek, ügyesedjenek, bátrabbakká váljanak mozgásos helyzeteikben is. A szülőktől szóbeli tájékoztatást kérek, szükség szerint egyéni fejlesztési terv kidolgozását is javasolni fogom.

Gyermekük fejlődésével kapcsolatos kérdéseiket e-mailben, telefonon és személyesen az óra után tehetik fel.

Óvodás sportjátszóház I-II.

mozgástani és idegrendszeri alapokra épített program, hozzájárul gyermekeink személyisége harmonikusan és sokoldalúan bontakozzon ki, támogassa biológiai fejlődésüket, társas kapcsolataik alakulását és hozzájáruljon motoros és tanulási képességeik komplex fejlődéséhez...

Az óvodás torna többek között az alábbi képességekre és készségekre koncentrál:
 1. az erő és az állóképesség növelésére
 2. a torna segítségével nagyobb rugalmasságra és koordinációra
 3. a mozgás segítségével a korai készségek fejlesztésére
 4. tanulási képességek fejlesztése a mozgás és sportalapok elsajátítása közben
 5. hajlandó legyen kipróbálni új dolgokat
 6. kezdeményező képességre a játékokban
 7. feladatba való bevonódás, és végrehajtás
 8. büszkeség érzésére,
 9. együttműködésre,
 10. önbizalom növelésére,
 11. lelkes, örömteli tanulásra és részvételre
info
Gyermekük fejlődésével kapcsolatos kérdéseiket
e-mailben, vagy telefonon és személyesen az óra után tehetik fel.

A programba való bejelentkezés e-mailben történik az óvodás sportjátszóház I-es vagy II-es korcsoportjába.

A programba való bekerülés feltétele:
I. csoport: 3-4 éves korosztály
II. csoport: 4-6 éves korosztály
datum
Óvodás sportjátszóház:
I. 3-4-éves korosztály:

hétfő: 17:00 - 17:50

II. 4-6 éves korosztály:
hétfő: 17:55 - 18:40
pitypang

Az óvodásoknak szánt mozgásprogramjaim célja, hogy a mozgás, a tánc, a zene és a játék segítségével hozzájáruljon ahhoz, hogy gyermekeink személyisége harmonikusan és sokoldalúan bontakozzon ki, támogassa biológiai fejlődésüket, társas kapcsolataik alakulását és hozzájáruljon motoros és tanulási képességeik komplex fejlődéséhez. Fontos számomra, hogy az órák során minden gyerek önmagából a legtöbbet és legjobbat hozza ki. Ezért foglalkozásaimat interaktív és integratív szemléletben építettem fel. Mozgásanyaga folytonos és változatos, zömében dinamikus és gyors mozgást, egyszerű és összetett mozgáskombinációkat, teljesítménynövelésre ösztönző játékokat, játékos gyakorlatokat tartalmaz. A vezetett mozgások nem csak gyermekeik erejét, rugalmasságát, koordinációját, ügyességét fejlesztik, hanem a különböző mozgáshelyzetek sikeres megoldásaiban, az új helyzetek kipróbálása közben fejlődik önbizalmuk, alakulnak társas kapcsolataik és kognitív képességeik is.

Szüleiknek folyamatos segítséget nyújtok abban, hogyan tudnak jelen lenni ebben a fontos, intenzív időszakban, és abban is, hogyan segíthetik csemetéiket mozgásuk és autonómiájuk fejlődésében. A torna lehetőséget nyújt, hogy gyermekeiket fejlődésük során pedagógiai és mozgásfejlesztői nézőpontból is folyamatosan figyelemmel kísérjem.

Azok a gyerekek, akik korai fejlesztésben vettek részt, az aktív torna továbbra is segítséget nyújt abban, hogy megfelelően rendezzék mozgásukat, erősödjenek, ügyesedjenek, bátrabbakká váljanak mozgásos helyzeteikben is. A szülőktől a csoportba való csatlakozáshoz írásbeli (a-mailen) vagy szóbeli tájékoztatást kérek, szükség szerint egyéni fejlesztési terv kidolgozását is javasolni fogom.

Óvodásoknak iskolai előkészítő

Ebben az életkorban kialakított széles mozgásbázis és a jól megtervezett fizikailag aktív, egészséges életvitel nagyon stabil és egy életre szóló szilárd alapot ad az egészséges gyermek növekedéséhez és az iskolaérettséghez is. Segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy gyermekük képességeit a lehető legjobban kibontakoztassák.

Az iskolás előkészítő torna az alábbi rész-képességekre koncentrál:
 1. nagy-mozgások
 2. mozgáskoordináció - finom-motorika
 3. egyensúlyfejlesztés
 4. testséma
 5. test- és térérzékelés
 6. figyelem
 7. koncentráció... stb
 8. együttműködés
 9. önbizalom
info
4-6 éves korosztály számára.
A programba való bekerülés feltétele:
szakmailag indokolt esetben;
a szülő kérésére;
egyéni konzultáció után;
szintfelmérés után.
datum
Óvodásoknak Iskola
előkészítő torna:

szerda: 17:00 - 18:00

Az iskolás előkészítő torna gyakorlat elemei tervszerűen felépített és vezetett tornaelemekből, mozgásgyakorlatokból, sport és ritmus játékokból tevődnek össze figyelembe veszi a gyerekek egyéni fizikai-pszichikai-tanulásbeli képességeit.

Az Iskolás Előkészítő Torna célja, hogy az óvodából iskolába való átmenet zökkenő mentesebben tudjon lezajlódni. Segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy gyermekük képességeit lehető legjobban kibontakoztassák feltérképezésével a lehető legjobb döntést hozzák az iskola választásban és az iskolába kerülés választott időpontjában.
A gyermekeknek pedig abban, hogy a képességeiket játékos formában egyéni fejlődési ütemükkel összhangban fejlesszék. Ebben az életkorban kialakított széles mozgásbázis és a jól megtervezett fizikailag aktív, egészséges életvitel nagyon stabil és egy életre szóló szilárd alapot ad az egészséges gyermek növekedéséhez és az iskolaérettséghez is.

Iskolás tornacsoport 6-10 éves

Az iskolásoknak szóló programjaimban a fizikai képességek továbbfejlesztésén túl a mozgástapasztalat és a sport által megteremtett érzelmi és társas helyzetek alakításával is foglalkozom.

Az iskolába kerülve a gyermekek rohamos fejlődésnek indulnak alkatilag, érzelmileg és intellektuálisan is. Megnövekszik a koncentrált figyelemmel, a padban, a tanulással töltött idő, a napi mozgáslehetőségük ezzel együtt pedig drasztikusan lecsökken, miközben fizikai adottságaik,,testfelépítésük erőteljes változásnak indul.

Az iskolás torna az alábbi képességekre és készségekre koncentrál:
 1. gimnasztikával megalapozni és tovább növelni az erőt, a rugalmasságot, illetve a növekedés kompenzálására javítani a koordinációt
 2. hangsúlyt fektetni a testtartásra és a hátizmok erősítésére
 3. az ügyesség folyamatos javítására,
 4. saját testük működésének jobb ismeretére
 5. sportkészségek fejlesztésére
 6. önbizalom és a kifejező képességek növelésére
 7. aktív csoport részvételre és vezetői szerepekre való törekvés is fontos szempont
 8. siker és csalódás kezelésére
 9. problémamegoldó és döntéshozó képességek javítására
 10. a figyelem és koncentráció folyamatos fenntartására
info
4-6 éves korosztály számára.
A programba való bekerülés feltétele:
szakmailag indokolt esetben;
a szülő kérésére;
egyéni konzultáció után;
szintfelmérés után.
datum
Óvodásoknak Iskola
előkészítő torna:

szerda: 17:00 - 18:00

Gerinctorna

Kis türelmet kérünk. Hamarosan elkészül az ide szánt szöveg is... :-)