dekor
dekor
dekor
Lanu  ©  2013. Minden jog fenntartva.

A LANU-ról

Interaktív, integratív szemléletű, mozgásos, szakmai program.
A L, A, N, U betűi bennem a következő asszociációt ébresztik
magyarul: lélekjelenlét, autonómia, nézőpont, út,
angolul: life-long, attitude, nature, understanding...


A LANU alapja a test és a lélek egysége, a mozgáson és annak fejlesztésén túl az autonómia és a kompetencia megélése is.

A Kontinuum elv (Jean Liedloff, 2008) alapján a test és a mozgás az élet megnyilvánulása, személyiségünk alkotója, cselekedeteink alapja, viselkedésünk kifejezőeszköze, amely egész életünkben jelen van, kísér minket, önmagunktól elválaszthatatlan, egyedi jellegzetességekkel is bír, önmagunkkal alkotott egység.

Az elnevezés eredete
A LANU fantázianév a lanugo latin szóból, egy anatómiai szakkifejezésből származik, amely a magzati szőrszálakat jelenti. A lanugo a várandósság kb. 18-20. hetében jelenik meg, védelmezőn borítja a magzat bőrét, és jelen van a magzati lét utolsó hetéig. Ez az apró anatómiai jelenség nem csak a magzat bőrének védelmében játszik fontos szerepet, hanem annak fejlődését is elősegíti, mivel a magzat mozgása által ezek az apró szőrszálak - mint kicsi antennák -, a bőr felszínéről a mélybe vezetik a mozgás keltette ingert. E belső szerveknek fontos szerepe van a stressz csökkentésben és a tápanyagok felszívódásában is (Bystrova, 2008).
A lanugo megjelenése felerősíti a mozgás-érzés-élmény hármas egységét az anya és magzata között, mely általában egyidejű az anya és gyermeke közti kommunikáció erősödésével, támogatja a kettőjük között lévő kötődés alakulását.
Azért választottam a lanugot saját szimbólumomnak, mert az magában hordozza a mozgásról való gondolkodásom alapjait, azaz az autonómiát, a kreatív életenergiát és az élményeket, melyek fejlődésünk alapjai is egyben.

Kiknek szól?
Várandósoknak, babát váró nőknek, pároknak, családoknak, nőknek, férfiaknak, gyerekeknek, felnőtteknek korhatár nélkül, képességeit, fittségét, egészségét fejleszteni akaró embereknek.


A mozgáson keresztül én inspirációt szeretnék adni az embereknek abban:

 1. Ne csak próbálkozzanak, hanem tegyék is meg a lépéseket önmaguk, testük, mozgásuk, egészségük érdekében.
 2. Ezt rugalmasan alakítsák életkorívükhöz, egészségi állapotukhoz, szükségleteikhez, egyedi sajátosságaikhoz, élethelyzeteikhez, életkörülményeikhez, stb....
 3. Végezzék egész életük során, örömmel, tett erővel, élményekkel telve.
 4. Tudják milyen önfejlesztő eszköz van saját kezükben.
 5. Ismerjék meg és legyenek tudatosabbak a testükben, mozgásukban az órák során és az ott megszerzett tudást kamatoztassák önmagukkal, kapcsolataikkal, hétköznapjaikkal, munkájukkal, szükségleteikkel, egészségükkel összefüggésben is.
 6. Tudják, hogy hogyan épül fel a mozgás egész életük során. Melyek azok az életfeladatok, specifikumok, amelyet a test-mozgás segítségével kibontakoztathatják személyiségüket, egészségüket, jól létüket.
 7. Tudják, hogy a testben lenni azt is jelenti - önmagamban lenni.
 8. A testmozgás nem csak fizikai, hanem pszichés erőforrásaimat is megmutatja, mozgósítja.


Az integratív szemléletű, személyre szabott mozgásprogramjaimban lehetőség van az egyéni adottságok figyelembe vételével a test és mozgás folyamatos karbantartására. Fejlesztő és fittségi tréningjeimet különböző korosztályoknak tartom: gyerekeknek és felnőtteknek, fiataloknak és időseknek, nőknek és férfiaknak egyaránt.

Mai rohanó és kihívásokkal teli világunkban különösen fontos életvitelünk tudatosabb átgondolása. Egészségünk megőrzésével időt és energiát spórolhatunk így több lehetőség nyílik számunkra örömteli találkozásokra és tevékenységek végzésére.

Az életminőség javításának egyik alappillére a mozgás. A sportolás közben nyert pozitív fizikai és érzelmi tapasztalataink nem csak az egészségünkben, hanem munkánkban, iskolában családunkban, mindennapi teljesítőképességünkben is megnyilvánul. Testünkre való tudatosabb odafigyelés, testi érzéseinkre adott megfelelő válaszok segíthetnek önmagunk elfogadásában és abban is, hogy minél hatékonyabban végezhessük napi teendőinket.

Éppen ezért mozgás, sportolás végzéséhez például edzéselméleti szempontból kiemelkedően fontos ismerni testünk működését, alkati adottságainkat, stb…, pszichológiai szempontból pedig a kitartásunkat, megküzdési képességünket, stb…, illetve aktuális egészségügyi állapotunkat és az életvitelünkből, szokásinkból álló lehetséges rizikó faktorokat, melyek ismerete és megtapasztalása segítségünkre lehetnek egyéni céljaink alakításában.

Mindegy, hogy milyen cél érdekében végezzük, a jól megalapozott rendszeres mozgás és annak pozitív tapasztalata ugródeszka lehet egy sikeresebb és teljesebb élet felé! A munkám során nagyszerű érzés tudni és látni a hozzám érkezők folyamatos fejlődését és motoros készségeikben való megerősödését. Büszke vagyok arra, hogy vendégeim kitartásuk által, fejlődésük közben felfedezhetik magukban, hogy milyen fantasztikus dolgokra képesek.

Rólam

Számomra a mozgás nem csak torna, fizikai jelenség, közérzetbeli, egészségügyi állapot, hanem jelentéssel bíró megnyilvánulás, fejlődési lehetőség, a gyógyulás eszköze, lelki és energetikai folyamatok, testrészek, tudat, érzelmek "csapatmunkája" azok finomhangolása is egyben...


Perinatális szaktanácsadóként, sportrekreátorként valamint mozgásfejlesztőként vallom, hogy a test működése és a mozgás alaptapasztalat, aktív és szubjektív, önmagammal és másokkal létrejövő érzet, személyiségünk biológiai megformálója, fejlődésünk, nemi identitásunk kifejezője, interakciós háló.

Munkám során szerzett tapasztalataimból és tanulmányaimból merítve pedig tudom, hogy a mozgás milyen sokoldalúan fejti ki jótékony hatását az ember egészére az idegrendszerre ezáltal a tanulási képességeinkre és a fejlődésünkre; az immunrendszerre ezáltal a egészségünkre, fittségünkre; a vázrendszerre, testalkatunkra, melytől biztonságosabban mozgunk saját testünkben és környezetünkben; illetve a hormonális rendszerre, melyben megélhetjük saját hatóerőnket kapcsolatainkban és testi folyamataink felett.

Így számomra a mozgás nem csak torna, fizikai jelenség, közérzetbeli, egészségügyi állapot, hanem jelentéssel bíró megnyilvánulás, fejlődési lehetőség, gyógyulás eszköze, lelki és energetikai folyamatok, testrészek, tudat, érzelmek "csapatmunkája" azok finomhangolása is egyben.

Munkám két fő területe: fejlesztői és nevelői munka

1. életfeladatok megsegítése: pl. tanulási képességek, hátfájdalmak, gerincproblémák, stresszel-, fájdalommal való megküzdés, várandósság, szülés, szülés utáni időszak kihívásai, gyermekünk mozgásfejlődése, mozgásfejlesztése, idegrendszer érettsége, organikus éretlenség, teljesítmény-javítás, intimtorna, babára hangolódás, sérülésből adódó mozgásszervi problémák javítása, manó, óvodás, iskolás torna, férfi-, női torna, senior gimnasztika, stb.

2. a tehetség, a jó közérzet gondozása: pl. mozgásalapok elsajátítása, javítása, futás, gyaloglás tanítása; fittségi tréningek; testtartás javítása; tudatos életvitel, tudatos testmunka, haptonómia, érintésterápiák, babamasszázs, kismamamasszázs...stb...

Integratív szemléletű, személyre szabott mozgásprogramjaimban lehetőség van az egyéni adottságok és fejlesztendő problémák figyelembe vételével nem csak a test és mozgás folyamatos karbantartására, hanem az önbizalom, az énkép fejlesztésére, a mozgás keltette érzetek, élmények átdolgozására, egészségünk, testmozgásunk, testtartásunk, személyiségünk szomatikus irányból történő tudatosabb menedzselésére az egész életkoríven át.

Személyes kapcsolatfelvétel, bejelentkezés telefonon 20/395-5511,
és az itt (lanu@lanu.hu) küldött üzenettel lehetséges.

Névjegy

Különösen fontosnak érzem, hogy lehetőségem volt egészségfejlesztő munkám során betekintés nyerni egészséges és terápiára szoruló emberek helyzetébe egész életkoríven át.

Ez arra ösztönzött, hogy többfajta választ keressek a felvetődő kérdésekre, és ezáltal új, más gondolatokat fogalmazhassak meg a mozgás egészségre gyakorolt hatásáról.

Ez mutatkozik meg pedagógiai és fejlesztői munkámban, ez az élmény programjaim központi eleme. A gyerekekkel és felnőttekkel végzett munkámban is azt tartom a legfontosabbnak, hogy a mozgás közben megjelenő problémák gyökerére, a motivációs és megküzdési gátak legyőzésére minél szélesebb spektrumban visszakérdezhessek.

A LANU (jelen formájában) saját élményeimből, tanulmányaimból, személyes és a munkám során szerzett tapasztalataimból állt össze. Ez természetesen csak annyit jelent, hogy jelen pillanatban itt tartok, másrészről pedig azt mutatja, hogy miből áll saját szakmai, terápiás fejlődésem, utam, névjegyem.

Kíváncsi természetű emberként folyamatosan képzem magam. Lenyűgöz mindaz, amit idáig a testről-mozgásról, testtel-mozgással való gondolkodásban és munkámban észrevettem, tanultam, integráltam, hasznosítottam.

Vendégek:
Van, akinél új utakat nyitottam meg;
van, akinek személyes fejlődésében hosszú idő óta (akár 15-20 éve) közreműködöm;
van, ahol már a család több tagja is részt vesz foglalkozásaimon;
van olyan is, akinél csak egy lépcsőfok voltam - egy vagy néhány alkalom, hogy rátalálhasson a megfelelő útra, vagy további inspirációt kapott annak keresésében.

Szemléletem:
integratív, interdiszciplináris.
Perinatális tanulmányok, szomato-pszichoterápiás tanulmányok, rekreációs tanulmányok, 20 év gyerek és felnőtt csoport munka, terápiás tapasztalataim, hozzám intézett kérdésekre adott válaszok mozaikja.

Inspirációt szeretnék adni az embereknek a mozgáson keresztül az alábbiakban:

 1. Azt szeretném elmondani, hogy ne csak próbálkozzanak, hanem tegyék is meg a lépéseket önmaguk, testük, mozgásuk, egészségük érdekében.
 2. Ezt rugalmasan alakítsák életkorukhoz, egészségi állapotukhoz, szükségleteikhez, egyedi sajátosságaikhoz, élethelyzeteikhez, életkörülményeikhez egész életük során.
 3. Végezzék a mozgást egész életük során, örömmel, tetterővel, élményekkel telve.
 4. Tudják, hogy milyen önfejlesztő eszköz birtokában vannak.
 5. Ismerjék meg testüket, mozgásukat, bánjanak vele tudatosabban. Az órák során és az ott megszerzett tudást kamatoztassák önmagukkal, kapcsolataikkal, hétköznapjaikkal, munkájukkal, szükségleteikkel, egészségükkel összefüggésben.
 6. Tudják, hogy hogyan épül fel a mozgás egész életük során. Melyek azok az életfeladatok, specifikumok, amelyekel a test-mozgás révén kibontakoztathatják személyiségüket, egészségüket, jólétüket.
 7. Tudják, hogy a "testben lenni" azt is jelenti: "önmagunkban lenni".
 8. A test és a mozgás nem csak fizikai, hanem pszichés erőforrásainkat is megmutatja, mozgósítja.